dakschade serviceService vraag dakwerk vacaturesVacatures

Author Archive

Bedrijfsfeest SnowWorld

Zaterdag 14 oktober jl. hebben wij ons bedrijfsfeest gehouden bij SnowWorld in Landgraaf. Een perfect moment om alle medewerkers van locatie Weert en Beegden met elkaar kennis te laten maken. Voordat we begonnen hebben we eerst onze jubilaris Ivo in het zonnetje gezet. Ivo is maar liefst 25 jaar werkzaam bij Verkoelen. Geweldig! Daarna zijn wij ’s middags activiteiten gaan doen zoals snowboarden,
skiën, klimpark, wandelen, teambuilding & fun. Aansluitend hebben wij een gezellig walking dinner gehad incl. pub quiz. De avond is mooi afgesloten met een feestavond!
Het was een zeer geslaagde en gezellige dag.

Safety ladder: Veiligheidsladder trede 3 behaald!

De audit voor trede 3 van de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder)
is succesvol afgerond.

Wat is de Safety Culture Ladder?
De Safety Culture Ladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van onveilige situaties met minder incidenten, verzuim en schades tot gevolg. Een essentiële factor is het bewustzijn in alle lagen van de organisatie van de eigen bijdrage aan de veiligheid. Dat heeft alles te maken met houding, gedrag en cultuur. Er wordt over veiligheid gesproken en de medewerkers worden gehoord. Wij zijn trots op onze medewerkers en onze dank gaat uit naar iedereen die zijn bijdragen heeft geleverd tijdens de auditdagen!

Dag van de dakdekker

Elke tweede dinsdag van september wordt de dakdekker in het zonnetje gezet. Het presentje een mok met de tekst: “Niemand is perfect, maar als je dakdekker bent scheelt het verdomd weinig” werd dit jaar goed ontvangen!

Greep naar de Hoorn

Zaterdag 9 september was het weer tijd voor het jaarlijks terugkerend fundraising-evenement van Greep naar de Hoorn! Ook wij hebben als Verkoelen Dakspecialisten Weert deelgenomen aan deze enorm leuke en gezellige dag! Uitdaging, goede lokale doelen, plezier en teamwork. Trots op ons team en op naar volgend jaar met nog meer plezier en collega’s!

Service & Beheer: Levensduur daken Gringelflats en Phidex verlengd!

Verkoelen Dakspecialisten Service & Beheer heeft de opdracht gekregen van VvE Gringelflats en Phidex VvE Diensten in Heerlen om de afdekkappen op de dakranden te vervangen. Op deze manier is de levensduur van het dak geoptimaliseerd.
De VvE Gringelflats heeft recentelijk Verkoelen Dakspecialisten ingeschakeld om de bestaande afdekkappen te vervangen. De nieuwe afdekkappen zijn vervaardigd op maat van duurzaam materiaal om de dakranden van het Gringelflats-gebouw te beschermen tegen de invloeden van het weer. Dit initiatief zal de levensduur van de daken verlengen. In totaal zijn 533 m¹ aan kappen vervangen.

Klik hier voor nog meer mooie projecten waar we #trots op zijn!

 

Vlakke daken: Verkoelen Dakspecialisten partner in uniek innovatief traject op bedrijvenpark Pannenweg II

Op het bruisende Bedrijvenpark Pannenweg II in Nederweert, Nederland, is een opwindend nieuw project gelanceerd dat de problematiek van netwerkcongestie met verve aanpakt. Verschillende ondernemingen, groot en klein, met uiteenlopende elektriciteitsaansluitingen, werden geconfronteerd met belemmeringen voor hun groeipotentieel en de installatie van zonnepanelen. De goed georganiseerde parkmanagementorganisatie weigerde deze situatie te accepteren en zocht naar een baanbrekende oplossing. Het resultaat? Een primeur voor Nederland: een energiecoöperatie die samen met team Verkoelen onder leiding van John Gooren van Verkoelen Dakspecialisten als partner de netwerkcongestie aanpakt door middel van een innovatieve Energy hub. Deze gedurfde aanpak begint met een grondig onderzoek van de daken van de betrokken ondernemers door Verkoelen Dakspecialisten, waarbij gekeken wordt naar kwaliteit en brandbaarheid. Er wordt nauw overleg gepleegd met Interpolis Achmea om inzicht te krijgen in de verzekerbaarheid van de aanwezige materialen en hun brandbaarheid, met als doel mogelijke oplossingen te vinden. Een bouwkundige partner in dit ambitieuze pilotproject analyseert tevens de sterkte van de dakconstructies, waardoor er gezamenlijk gewerkt kan worden aan geschikte oplossingen voor de installatie van zonnepanelen. Wat dit initiatief nog unieker maakt, is de betrokkenheid van Verkoelen bij Solarge, een vooraanstaande speler die lichtgewicht zonnepanelen heeft ontwikkeld. Deze innovatieve panelen zijn ideaal voor daken waarop traditionele panelen niet kunnen worden geïnstalleerd vanwege draagkrachtbeperkingen.
Bedrijvenpark Pannenweg II en hun partners, waarvan Verkoelen Dakspecialisten er 1 van is, bundelen hun krachten om niet alleen de netwerkcongestie te verminderen, maar ook om duurzame energieopwekking te bevorderen en bedrijfsgroei te stimuleren. Dit opmerkelijke project toont aan dat innovatie en samenwerking de sleutel kunnen zijn tot het oplossen van complexe uitdagingen in de moderne zakelijke wereld.

We kijken reikhalzend uit naar de verdere ontwikkelingen in dit spannende traject en zijn verheugd om de voortgang van deze vooruitstrevende samenwerking te volgen.

Klik hier voor nog meer mooie projecten waar we #trots op zijn!

Hellende daken: Verkoelen Dakspecialisten gaat voor groen

Als dakpartner in het partnerlandschap van ZOwonen met ketenpartner Heijmans Woningbouw heeft Verkoelen Dakspecialisten groendaken gerealiseerd in Sittard. Groendaken die niet alleen een positieve bijdrage zullen leveren aan de biodiversiteit in de wijk maar die ook hittestress verminderend zijn. Een pilot waarin twee verschillende groendaksystemen op hellende daken zijn gerealiseerd. Op de woning is een dampopen systeem van Sempergreen toegepast waarbij met behulp van groendakschalen, substraat en sedummatten het groendak is gemaakt. Op de berging is een dampdicht systeem gebruik waarbij met behulp van cassettes en plugplanten het groendak is gemaakt. De komende periode zullen we samen met onze partners de ontwikkelingen van beide systemen volgen. We zijn benieuwd en zien volop toekomst in een mooie nieuwe ontwikkeling. Mocht het uw aandacht en interesse wekken, neem dan vooral contact met ons op.

Klik hier voor nog meer mooie projecten waar we #trots op zijn!

Als basis voor een verdere optimalisatie van onze Missie geldt: Mens! Dak! Duurzaam!

Onze dynamische maatschappij vereist een dito – up to date – organisatie. Daar waar onze focus vooral gericht was op  “ontzorgen” is “duurzaamheid” een voorname aanleiding voor het zetten van de volgende stap. Op naar een duurzamer bedrijfsmodel met duurzame oplossingen voor onze klanten. Een andere tendens is de toenemende behoefte aan meerjarige afspraken met ons als dakenpartner gebaseerd op integrale dienstverlening, geënt op stabiliteit en continuïteit.  Als basis voor een verdere optimalisatie van onze Missie geldt: Mens, Dak, Duurzaam!

We stellen de Mens centraal bij duurzame en hoogwaardige dak oplossingen! Mensgericht: We stellen de behoeften en tevredenheid van onze medewerkers en klanten voorop. We hechten veel waarde aan langdurige relaties. Vakmanschap: We streven naar excellentie in ons vakgebied. We investeren voortdurend in de ontwikkeling van onze medewerkers en ons ambacht (Verkoelen Academy). We zijn trots op onze mensen en hun vakmanschap. Dak We beheren, onderhouden, inspecteren, adviseren , restaureren en renoveren daken voor de zakelijke markt en speciale projecten. Onze focus daarbij is altijd gericht op Maatwerk. Duurzaam: We streven naar continuïteit, stabiliteit van onze dienstverlening én het verminderen van onze ecologische voetafdruk. We helpen onze klanten om hetzelfde te doen door duurzame en natuur inclusieve projecten te realiseren.

Afhankelijk van de concrete behoefte van de klant worden scenario’s uitgewerkt gebaseerd op: Mens! Dak! Duurzaam!
Variërend van dagelijks onderhoud, preventief onderhoud, renovatie, restauratie, groendaken tot het plaatsen van PV-panelen. Doelstelling bij onze ondersteuning en proactieve aanpak is het aanbieden van hulp om te komen tot een verdere professionalisering van het duurzame en integrale dakonderhoud. Bij dit onderhoud en beheer staat de Mens centraal waarbij gestuurd zal worden op Duurzaam Samenwerken.

Samenwerking: We geloven in partnerschap en Resultaat Gericht Samenwerken. Door nauw samen te werken met onze klanten en partners, kunnen we gezamenlijk succesvolle projecten realiseren en maximale waarde creëren voor alle betrokkenen. Zeker in een tijd waarin ook daken steeds ingewikkelder worden kan de toevoeging van (specifieke) kennis en ervaring van grote waarde zijn!

De overdracht van de activiteiten van Verkoelen Dak Nederland Beegden aan Verkoelen Dakspecialisten Weert per 1 juli jl., past perfect in bovengenoemde geactualiseerde visie.

Een voor beide partijen belangrijke stap voorwaarts met het oog op verdergaande toekomstige integrale dienstverlening! En het hiermee zeker stellen van stabiliteit en continuïteit voor de medewerkers én voor de opdrachtgevers! Een toevoeging van 55 jaar aan de reeds aanwezige 100-jarige ervaring welke nog meer kansen biedt op duurzaam ondernemen, duurzaam samenwerken en meer langjarige stabiliteit en continuïteit.

“Gezamenlijke aanpak leidt tot de meest reële budgetten”

Duurzaamheid in daken is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Wij zijn trots op de huidige “doorontwikkeling” van de bij ons al jaren toegepaste werkwijze. Het is juist dit baanbrekende element wat wij opzoeken. Ingegeven door ons rotsvaste geloof en overtuiging dat samenwerking leidt tot meer stabiliteit, continuïteit, zekerheid én dus rust bij zowel ons als bij onze partners.  Een (daken)partner die meedenkt en adviseert. Op basis van deze adviezen kan vervolgens het Meer Jaren Onderhoudsprogramma (MJOP) worden opgesteld én kunnen de (taakstellende) budgetten voor de komende jaren worden afgesproken. Al meerdere malen is aantoonbaar gebleken dat deze gezamenlijke aanpak leidt tot de meest reële budgetten. Een werkwijze met een absolute meerwaarde voor de betrokken partijen!

Zoals al eerder vermeld is (duurzaam) partnerschap ons niet vreemd. Sterker de hiermee tot nog toe opgedane ervaringen staven onze basisgedachten van onze geactualiseerde Missie. Meerdere partijen hebben reeds eerder gekozen voor een Meerjarig Samenwerkingscontract met ons. In dit kader kunnen o.a. worden genoemd meerdere grote(re) gemeentes, (middel)grote woningcorporaties evenals diverse onderwijs- en zorginstellingen. Ook hebben we soortgelijke ervaringen met organisaties van de provinciale en rijksoverheid.

Voor ons een prachtige basis om onze specifieke kennis en ervaring verder uit te dragen. Belangrijk onderdeel van onze Missie is het verder implementeren hiervan. Waar mogelijk en waar gewenst zullen wij (potentiële) opdrachtgevers  in de gelegenheid stellen om voren omschreven stabiliteit en continuïteit ook voor hun organisatie samen veilig te stellen!

“Stabiliteit en continuïteit voor organisatie samen veilig stellen!”

Redactie Verkoelen Dakblad

Heeft u een serviceverzoek?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.

Velden met een * zijn verplicht
Door het invullen en versturen van dit formulier geeft u Verkoelen Dakspecialisten Weert opdracht voor het uitvoeren van werkzaamheden. Door het maken van een afspraak accepteert Verkoelen de opdracht en gaat Verkoelen een inspanningsverplichting aan, nadrukkelijk geen resultaatverplichting, om uw storing zo goed mogelijk te verhelpen. Verkoelen voert haar werkzaamheden uit onder de Algemene leverings- en aannemingsvoorwaarden, gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Venlo en zullen op verzoek bij u worden aangeleverd. Ingegeven door de wet- en regelgeving op het gebied van veilig werken op hoogte, kan het zijn dat onze werkzaamheden ingepland worden met twee monteurs. Tarieven en uren op basis van nacalculatie waarbij op de bon het aantal uren van de monteurs worden vermeld. Er worden geen voorrijkosten in rekening gebracht, wel wordt minimaal één uur per aanwezige monteur in rekening gebracht.