dakschade serviceService vraag dakwerk vacaturesVacatures

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Belangrijk onderdeel van moderne en toekomstgerichte bedrijfsvoering is onze betrokkenheid bij datgene wat ons allemaal aangaat. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent voor Verkoelen het nemen van verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Bewuste keuzes maken als het gaat om de balans tussen People, Planet, Proces en Profit. Maatschappelijk verantwoord onderdemen zegt niet alleen iets over de maatschappelijke betrokkenheid van Verkoelen, doch het zegt tevens iets over de zorg voor medewerkers, zorg voor mens en milieu, de omgang met de omgeving, partners en opdrachtgevers etc.

1. People  2. Planet  3. Proces  4. Profit

 1. People
 • Bevorderen van de vitaliteit, inzetbaarheid en doorontwikkeling van onze medewerkers door interne begeleiding en betrokkenheid.
 • Diversiteit in personeelssamenstelling op geslacht, herkomst, cultuur, sociale achtergrond, leeftijd.
 • Het creëren van kansen voor groepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt en in overleg met de betreffende instanties invulling geven aan re-integratie.
 • Zorg voor continuteit, het behoud van ambacht en instroom van jonge medewerkers bevorderen door aansluiting bij leerwerkbedrijven als Tectum, SBB (voormalig Fundeon) en Ecabo.
 • Kansen creëren voor jong talent door bij hiervoor geschikte projecten leerlingen bouwplaatsen in te stellen en waar mogelijk te werken met Restauratie Opleiding Projecten.

SBB  Tectum  Ecabo  ROP

 1. Planet
 • Het zo laag mogelijk houden van de ecologische voetafdruk maakt onderdeel uit van ons besluitvormingsproces. Door het energieverbruik en de CO2-uitstoot zoveel mogelijk te reduceren, verlagen we de milieubelasting van onze bedrijfsvoering en diensten.
 • Wij zijn voorzien van een ISO-14001 milieu certificering en maken daarbij gebruik van duurzameleverancier.nl en bewaken op die manier periodiek onze CO2 uitstoot.
 • We zijn gecertificeerd deelnemer van het Roof2Roof recycling principe en kunnen daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan een circulaire economie. Het Roof2Roof is een gecontroleerd proces op het gebied van het terugbrengen van afvalproducten in nieuwe producten.
 • Het zo veel mogelijk werken met materialen waarin gerecyclede grondstoffen zijn verwerkt is een belangrijk onderdeel van ons inkoopbeleid.
 • Wij letten bij het inkopen van producten en diensten nadrukkelijk op de sociale en milieuaspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een belangrijke rol spelen. Hiervoor worden concrete afspraken gemaakt met onze leveranciers.
 • Om zuinig te zijn op onze fossiele grondstoffen en daarmee een bijdrage te leveren aan de circulaire economie, maximaliseren wij de scheiding van afvalstromen. Momenteel hanteren wij maar liefst 13 gescheiden afvalstromen: Koper, Zink, Lood, Restmetalen, Asbest, Papier/karton, hout, puin, EPS, Verpakkingsplastic, Bitumineus snijafval en restafval.
 1. Proces
 • Voortdurend op zoek naar nieuwe kansen op het gebied van duurzame producten en diensten. Door onze openheid voor samenwerking en partnerschappen en onze bereidheid om kennis en ervaringen actief te delen, blijven we iteratief investeren in het optimaliseren van onze processen.
 • Door deelname aan en sponsoring van verschillende sportverenigingen, sociaal maatschappelijke instellingen en culturele instituten, zijn we nauw betrokken bij de leefbaarheid in de plaats of regio waarmee Verkoelen is verbonden.
 • Blijvend evalueren en iteratief optimaliseren van onze MVO-doelstelling als onderdeel van onze bedrijfsvoering.
 • Wij zetten in op het verlagen van de levenscyclus kosten in de bedrijfskolom en onderscheidend vermogen in de markt door op het onderdeel TCO mee te denken en te adviseren van initiatief tot en met nazorg.
 • Jaarlijks investeren we in innovaties welke een bijdrage leveren aan duurzame bedrijfsprocessen en/of duurzame materiaal toepassingen.
 1. Profit
 • Verkoelen streeft naar een duurzame bedrijfsvoering welke rendeert en investeringen in de toekomst mogelijk maakt. Door een goede en verantwoorde balans tussen winst, investeringen en reserveringen wordt een langjarige doorontwikkeling van de organisatie mogelijk gemaakt.

Verkoelen leidt op!

Meer info over dit onderwerp?

Liever dat wij even terugbellen?

Erik Maas

Algemeen Directeur
0495-543000
Stuur een e-mail

Bekijk onze referentie projecten

Bekijk alle projecten

Heeft u een serviceverzoek?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.

Velden met een * zijn verplicht
Door het invullen en versturen van dit formulier geeft u Verkoelen Dakspecialisten Weert opdracht voor het uitvoeren van werkzaamheden. Door het maken van een afspraak accepteert Verkoelen de opdracht en gaat Verkoelen een inspanningsverplichting aan, nadrukkelijk geen resultaatverplichting, om uw storing zo goed mogelijk te verhelpen. Verkoelen voert haar werkzaamheden uit onder de Algemene leverings- en aannemingsvoorwaarden, gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Venlo en zullen op verzoek bij u worden aangeleverd. Ingegeven door de wet- en regelgeving op het gebied van veilig werken op hoogte, kan het zijn dat onze werkzaamheden ingepland worden met twee monteurs. Tarieven en uren op basis van nacalculatie waarbij op de bon het aantal uren van de monteurs worden vermeld. Er worden geen voorrijkosten in rekening gebracht, wel wordt minimaal één uur per aanwezige monteur in rekening gebracht.