dakschade serviceService vraag dakwerk vacaturesVacatures

Een mooie samenwerking!

4 februari 2022

Onderhoud gebouwen gaat naar MKB in Eindhoven of de regio

Er zijn zeven bedrijven die het onderhoud gaan doen voor het gemeentelijke
vastgoed, waarmee 24 miljoen euro gemoeid is. Het gaat om schilderwerk,
dakwerkzaamheden en bouwkundige werkzaamheden. Zij gaan vanaf 2022
50% van het onderhoud aan alle gemeentelijke gebouwen uitvoeren. De
overige 50% – wat onder andere het installatietechnisch onderhoud is – wordt
in 2022 en 2023 opnieuw op de markt gezet.
Opmerkelijk daarbij is dat deze bedrijven in Eindhoven of in de buurt van
Eindhoven gevestigd zijn. De wens van de gemeente om het plaatselijke MKB
meer opdrachten te gunnen, wordt daarmee ingelost. Emissieloos transport
en social return waren belangrijke speerpunten in de aanbesteding, naast
reactietijden en planmatig onderhoud.

Gecontracteerde bedrijven

Voor het schilderwerk:
1. Caspar de Haan te Eindhoven
2. Coolen Schilders te Eindhoven
Voor de dakwerkzaamheden:
1. ZND te Eindhoven
2. Verkoelen Dakspecialisten te Weert
Voor de bouwkundige werkzaamheden:
1. Van Rijswijck te Eindhoven
2. Borrenbergs te Luijksgestel
3. Groenen te Veldhoven

Duurzaamheid

Er is voor een lange looptijd (6 jaar) gekozen en daarmee ook voor de
verbinding met het Schone Lucht Akkoord. Daarbij is er een verplichting om na
2025 met zero emissie bedrijfswagen en vrachtwagens te rijden om binnen de
ring te mogen komen en uiteraard duurzaamheid in het algemeen.
Er is specifiek gekozen om een uitvraag op te stellen waarin de inschrijvers de
verplichting hebben om na 2025 met zero emissie voertuig naar de plaats van
de werkzaamheden te komen. De gemeente heeft een matrix op gesteld
variërend van traditionele bedrijfswagen tot aan zero emissie voertuigen,
elektrisch, op waterstof of een (bak)fiets. Hoe duurzamer de inschrijving was
des te meer kans de inschrijver had om het werk aan te nemen. Duurzaamheid
is niet alleen maar te bepalen door de bedrijfswagen die de inschrijver
hanteert, maar ook de aantal kilometers. Door aan de matrix ook de afstanden
toe te rekenen tot aan de grens van de gemeente wordt de totale reductie van
uitstoot in zijn geheel beschouwd. Daardoor maakten lokaal en regionaal
gevestigde inschrijvers iets meer kans op het winnen van de aanbesteding.

Social Return (SROI)

Juist in een tijd dat veel branches personeel tekort komen, is opleiden en
goede begeleiding door bedrijven zelf belangrijk om personeelstekorten in te
lopen. Iedereen heeft namelijk talent; soms kan met bepaalde begeleiding of
aanpak iemand een waardevolle werknemer worden in een bedrijf. Alle zeven
bedrijven doen iets extra’s op het gebied van social return, dus voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt, bovenop de standaardeisen.
– Caspar de Haan B.V. stelt 1% van de omzet van deze opdracht
beschikbaar om doelgroep te ondersteunen in coaching en
begeleiding.
– Schilder- en Isolatiewerken Coolen B.V. verhoogt de SROI-verplichting
van 5% naar 8%. Tevens wordt 0,2% van de jaaromzet beschikbaar
gesteld aan maatschappelijke doelen in de directe omgeving van het
werk.
– ZND Dakbedekking B.V. heeft eigen opleidingsinstituut, een brede
samenwerking met regionale partners, organiseert gastlessen en gaat
deze onderdelen uitbreiden gedurende deze raamovereenkomst.
– Verkoelen Dakspecialisten Service & Beheer B.V. verhoogt de SROIverplichting
van 2% naar 4%. (ter info: SROI verplichting lag lager dan
bij schilderwerk i.v.m. andere verdeling arbeid vs materiaal)
– Aannemersbedrijf van Rijswijck verhoogt de SROI-verplichting van 2%
naar 5%. (ter info: SROI verplichting lag lager dan bij schilderwerk
i.v.m. andere verdeling arbeid vs materiaal)
– Borrenbergs bouwbedrijf B.V. verhoogt de SROI-verplichting van 2%
naar 3%. (ter info: SROI verplichting lag lager dan bij schilderwerk
i.v.m. andere verdeling arbeid vs materiaal)
– Groenenbouw & Onderhoud B.V. verhoogt de SROI-verplichting van
2% naar 5% en wil in 2022 het PSO certificaat trede 2 behalen.
Bovenstaande partijen zijn maatschappelijk betrokken en (gaan) doen ook al
veel andere dingen, zoals sponsoring (sport)clubs, sponsoring busvervoer voor
een school, gastlessen op scholen, sociaal inkopen en samenwerking met
diverse lokale maatschappelijk organisaties. Tevens is PSO (Prestatieladder
Socialer Ondernemen) (ruim) aanwezig.

Onze bedrijfsvideo al gezien?

Heeft u een serviceverzoek?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.

Velden met een * zijn verplicht
Door het invullen en versturen van dit formulier geeft u Verkoelen Dakspecialisten Weert opdracht voor het uitvoeren van werkzaamheden. Door het maken van een afspraak accepteert Verkoelen de opdracht en gaat Verkoelen een inspanningsverplichting aan, nadrukkelijk geen resultaatverplichting, om uw storing zo goed mogelijk te verhelpen. Verkoelen voert haar werkzaamheden uit onder de Algemene leverings- en aannemingsvoorwaarden, gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Venlo en zullen op verzoek bij u worden aangeleverd. Ingegeven door de wet- en regelgeving op het gebied van veilig werken op hoogte, kan het zijn dat onze werkzaamheden ingepland worden met twee monteurs. Tarieven en uren op basis van nacalculatie waarbij op de bon het aantal uren van de monteurs worden vermeld. Er worden geen voorrijkosten in rekening gebracht, wel wordt minimaal één uur per aanwezige monteur in rekening gebracht.