dakschade serviceService vraag dakwerk vacaturesVacatures

Als basis voor een verdere optimalisatie van onze Missie geldt: Mens! Dak! Duurzaam!

6 maart 2024

Onze dynamische maatschappij vereist een dito – up to date – organisatie. Daar waar onze focus vooral gericht was op  “ontzorgen” is “duurzaamheid” een voorname aanleiding voor het zetten van de volgende stap. Op naar een duurzamer bedrijfsmodel met duurzame oplossingen voor onze klanten. Een andere tendens is de toenemende behoefte aan meerjarige afspraken met ons als dakenpartner gebaseerd op integrale dienstverlening, geënt op stabiliteit en continuïteit.  Als basis voor een verdere optimalisatie van onze Missie geldt: Mens, Dak, Duurzaam!

We stellen de Mens centraal bij duurzame en hoogwaardige dak oplossingen! Mensgericht: We stellen de behoeften en tevredenheid van onze medewerkers en klanten voorop. We hechten veel waarde aan langdurige relaties. Vakmanschap: We streven naar excellentie in ons vakgebied. We investeren voortdurend in de ontwikkeling van onze medewerkers en ons ambacht (Verkoelen Academy). We zijn trots op onze mensen en hun vakmanschap. Dak We beheren, onderhouden, inspecteren, adviseren , restaureren en renoveren daken voor de zakelijke markt en speciale projecten. Onze focus daarbij is altijd gericht op Maatwerk. Duurzaam: We streven naar continuïteit, stabiliteit van onze dienstverlening én het verminderen van onze ecologische voetafdruk. We helpen onze klanten om hetzelfde te doen door duurzame en natuur inclusieve projecten te realiseren.

Afhankelijk van de concrete behoefte van de klant worden scenario’s uitgewerkt gebaseerd op: Mens! Dak! Duurzaam!
Variërend van dagelijks onderhoud, preventief onderhoud, renovatie, restauratie, groendaken tot het plaatsen van PV-panelen. Doelstelling bij onze ondersteuning en proactieve aanpak is het aanbieden van hulp om te komen tot een verdere professionalisering van het duurzame en integrale dakonderhoud. Bij dit onderhoud en beheer staat de Mens centraal waarbij gestuurd zal worden op Duurzaam Samenwerken.

Samenwerking: We geloven in partnerschap en Resultaat Gericht Samenwerken. Door nauw samen te werken met onze klanten en partners, kunnen we gezamenlijk succesvolle projecten realiseren en maximale waarde creëren voor alle betrokkenen. Zeker in een tijd waarin ook daken steeds ingewikkelder worden kan de toevoeging van (specifieke) kennis en ervaring van grote waarde zijn!

De overdracht van de activiteiten van Verkoelen Dak Nederland Beegden aan Verkoelen Dakspecialisten Weert per 1 juli jl., past perfect in bovengenoemde geactualiseerde visie.

Een voor beide partijen belangrijke stap voorwaarts met het oog op verdergaande toekomstige integrale dienstverlening! En het hiermee zeker stellen van stabiliteit en continuïteit voor de medewerkers én voor de opdrachtgevers! Een toevoeging van 55 jaar aan de reeds aanwezige 100-jarige ervaring welke nog meer kansen biedt op duurzaam ondernemen, duurzaam samenwerken en meer langjarige stabiliteit en continuïteit.

“Gezamenlijke aanpak leidt tot de meest reële budgetten”

Duurzaamheid in daken is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Wij zijn trots op de huidige “doorontwikkeling” van de bij ons al jaren toegepaste werkwijze. Het is juist dit baanbrekende element wat wij opzoeken. Ingegeven door ons rotsvaste geloof en overtuiging dat samenwerking leidt tot meer stabiliteit, continuïteit, zekerheid én dus rust bij zowel ons als bij onze partners.  Een (daken)partner die meedenkt en adviseert. Op basis van deze adviezen kan vervolgens het Meer Jaren Onderhoudsprogramma (MJOP) worden opgesteld én kunnen de (taakstellende) budgetten voor de komende jaren worden afgesproken. Al meerdere malen is aantoonbaar gebleken dat deze gezamenlijke aanpak leidt tot de meest reële budgetten. Een werkwijze met een absolute meerwaarde voor de betrokken partijen!

Zoals al eerder vermeld is (duurzaam) partnerschap ons niet vreemd. Sterker de hiermee tot nog toe opgedane ervaringen staven onze basisgedachten van onze geactualiseerde Missie. Meerdere partijen hebben reeds eerder gekozen voor een Meerjarig Samenwerkingscontract met ons. In dit kader kunnen o.a. worden genoemd meerdere grote(re) gemeentes, (middel)grote woningcorporaties evenals diverse onderwijs- en zorginstellingen. Ook hebben we soortgelijke ervaringen met organisaties van de provinciale en rijksoverheid.

Voor ons een prachtige basis om onze specifieke kennis en ervaring verder uit te dragen. Belangrijk onderdeel van onze Missie is het verder implementeren hiervan. Waar mogelijk en waar gewenst zullen wij (potentiële) opdrachtgevers  in de gelegenheid stellen om voren omschreven stabiliteit en continuïteit ook voor hun organisatie samen veilig te stellen!

“Stabiliteit en continuïteit voor organisatie samen veilig stellen!”

Redactie Verkoelen Dakblad

Onze bedrijfsvideo al gezien?

Heeft u een serviceverzoek?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.

Velden met een * zijn verplicht
Door het invullen en versturen van dit formulier geeft u Verkoelen Dakspecialisten Weert opdracht voor het uitvoeren van werkzaamheden. Door het maken van een afspraak accepteert Verkoelen de opdracht en gaat Verkoelen een inspanningsverplichting aan, nadrukkelijk geen resultaatverplichting, om uw storing zo goed mogelijk te verhelpen. Verkoelen voert haar werkzaamheden uit onder de Algemene leverings- en aannemingsvoorwaarden, gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Venlo en zullen op verzoek bij u worden aangeleverd. Ingegeven door de wet- en regelgeving op het gebied van veilig werken op hoogte, kan het zijn dat onze werkzaamheden ingepland worden met twee monteurs. Tarieven en uren op basis van nacalculatie waarbij op de bon het aantal uren van de monteurs worden vermeld. Er worden geen voorrijkosten in rekening gebracht, wel wordt minimaal één uur per aanwezige monteur in rekening gebracht.